Nummer 15 - december 2017

Je ziet ze op de afbeelding allemaal bij elkaar staat: de spelers van het Kerstverhaal. Jozef, Maria, wijzen, herders, de dieren en natuurlijk het Kind. Ze komen na een jaar weer onder het stof vandaan en zijn nog springlevend. Bij velen is dat letterlijk zo. De kerststal wordt van zolder gehaald en weer opgesteld.

Kerst: we gaan het weer vieren. De dagen worden korter, de lichten worden al vroeg ontstoken. Velen kijken naar deze dagen uit. Warmte, familie, ontspanning, het zijn de ingrediënten die Kerst kleur geven. Anderen voelen toch wat stress: is alles in huis? Komen de kinderen die jaar nog langs? Weer anderen zien deze dagen maar liever zo snel mogelijk voorbij: herinneringen aan wat was zijn te pijnlijk. Zoveel hoofden, zoveel zinnen.
Kerstfeest betekent letterlijk Christus-feest. Je ziet op de afbeelding dat het Kind Jezus het magnetische midden is. Alle anderen staan in aanbidding afgebeeld. Steeds weer ervaren mensen dat er van Jezus licht en leven uitgaat. Daarom wordt straks met Kerst in de kerken gezongen: Komt laten wij aanbidden, die Koning.

Welkomstcomité Zuidbroek wenst u fijne Kerstdagen en alle goeds voor 2018.


Kerken
Andreaskerk
Berea Noord
Eben-Haëzerkerk
Wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost
Geloofsgemeenschap 'De Fontein'

 

 
Zondagmiddag 24 dec is er om 17 uur een kerstviering voor kinderen met de musical “Hotel Toekan”.
Op 1e kerstdag welkom in de dienst om 9.30 uur. Voorganger is Arie Maasland van ICF Apeldoorn, en het thema is “Vrede op aarde ”.

ICF Apeldoorn
1e kerstdag 's middags ook welkom vanaf 14.30 uur in de kerstviering van ICF Apeldoorn, in het Kruispunt (locatie Zilverschoon 114). Ook hier is het thema 'Vrede op aarde' en is de spreker Arie Maasland. ICF Apeldoorn richt zich vooral op mensen uit andere culturen en op mensen die niet zo gewend zijn naar de kerk te gaan. Aansluitend een heerlijke Kerstmaaltijd.

Top
 

 
Op de kerstavond (24 dec) dient u zich op “bevel van keizer Augustus” te melden bij het Kruispunt voor een volkstelling. Tussen 18 en 19.30 uur vertrekt er ieder kwartier een groep voor een wandeling langs het kerstverhaal.

Op 1e kerstdag om 10.00 uur een kerstviering met Wieger Sikkema als spreker. Het thema is: “Een nieuwe werkelijkheid”.
We kunnen verlangen naar verlossing in ons persoonlijk leven, in de wereld en zelfs binnen de kerk. Verlossing, nieuw leven is mogelijk, want 'God is met ons’. Dat is GOED NIEUWS!

Top
 

 
Op 1e kerstdag om 8.45 en 10.45 uur een dienst met kerstliederen vooraf, geleid door ds. P.J. den Admirant. De avonddienst om 18.30 uur wordt geleid door ds. B. Jongeneel.
Op 2e kerstdag is er om 10.00 uur een kerstviering speciaal voor de kinderen.

‘s Middags is er van 16 tot 19.30 uur een kerstbijeenkomst die afgesloten wordt met een feestelijke warme maaltijd. Iedereen kan zich voor deze bijeenkomst opgeven bij:
Wim Groothedde Tel: 055-5063299 of 06-27207708 of via groothedde13@gmail.com
Deze bijeenkomst is gratis

Top
 

 
Zondagmiddag 24 dec is er om 15 uur een “kerk-op-schoot” viering gericht op kinderen van
0 t/m 4 jaar waarbij het kerstverhaal centraal staat.

Op 24 dec een Kerstnachtdienst om 22 uur met als thema: “Er is geen plaats voor hen
We lezen het kerstverhaal uit Lucas 2 en gaan zingend dit kerstverhaal door. Met muzikale medewerking van Mudanthe. Voorganger ds. Corma Baas.

Op Kerstmorgen een dienst om 10 uur met voorganger ds. Henk Boter.

Top
 

 
Zondagmiddag 24 dec wordt er om 16 uur een geweldig leuke musical uitgevoerd door kinderen uit de gemeente en kinderen van scholen in Zuidbroek. Het thema is: Volg die ster! Voorafgaand en na afloop voldoende te eten en te beleven. Ook bewoners en kinderen van Zuidbroek zijn van harte uitgenodigd!

Op kerstmorgen om 10 uur een feestelijke dienst. Ds. Arjan Plaisier zal de dienst leiden.

Top